Forberedelse til konsultation« Tilbage

Forberedelse til konsultation
Ved første konsultation afsættes 30 minutter. Sygehistorien optages, og der udføres neurologisk undersøgelse. Der lægges en undersøgelses- og behandlingsplan.

Medbring venligst udfyldt oplysningsskema/medicinliste med nøjagtig dosisangivelse. Oplysningsskema og medicinliste er en vigtig del af journaloptagelsen og skal foreligge ved undersøgelsen. Oplysningsskemaet/medicinskemaet kan downloades her.

Ved den følgende konsultation afsættes 20 minutter, og ofte benyttes tiden til afgivelse og forklaring af undersøgelsesresultater og drøftelse af tilstanden.

Til evt. efterfølgende konsultationer afsættes også 20 minutter.