Trigeminus neuralgi« Tilbage

Hvad er Trigeminusneuralgi?

Trigeminusneuralgi er en sjælden lidelse, som giver stærke smertefulde jag i den ene side af ansigtet. Det kan vare nogle sekunder eller et helt minut eller mere, og som gentages hver gang "trigger-punkterne" udløses. Samtidigt med smertejagene kan der være en konstant smerte. Smerterne kommer typisk i perioder på nogle måneder, hvorefter de kan aftage for igen at vende tilbage. Dette kan ske ved berøring, tale, blæst og kulde.

Årsager til trigeminusneuralgi

Trigeminus-nerven forsyner ansigtshuden, tænderne samt næse- og i munds slimhinder. Den nerve er ansvarlig for følesans, kulde/varmesans og smertesans. Ved utilsigtet påvirkning af trigeminus-nerven (ofte en blodåre i hjernen presser på nerven) - opstår trigeminusneuralgi.

Andre årsager kan være dissemineret sclerose, svulster eller karmisdannelser. 

Diagnosen

Der er ca. 200 nye tilfælde af trigeminusneuralgi i Danmark om året.

Diagnosen bliver typisk stillet alene på baggrund af de karakteristiske smerteforløb. Patienterne er imidlertid ofte i tvivl, om smerterne skal tilskrives problemer med tænderne.

Ofte vil mistanken om sygdommen føre til henvisning til neurolog, som ofte vil bestille en særlig MR-skanning af hjernen.

Medicinsk behandling

Når diagnosen er stillet, vil medicinsk behandling i første omgang blive tilbudt. Fortrinsvist anvendes medicin mod epilepsi (som også er effektiv ved trigeminusneuralgi). Disse præparater virker ved at stabilisere nervecellerne. Er således ikke smertestillende. Derfor skal medicinen tages konstant for at være effektiv, og ikke blot når smerterne er til stede. Det er vigtigt, særligt i startfasen af behandlingen, at have god kontakt med neurologen, som har ordineret behandlingen. Dette skyldes, at medicinen normalt må gives i ret høje doser, og at behandlingen meget ofte justeres, hvorfor det er vigtigt, at der holdes øje med bivirkninger. Bivirkningerne ved den medicinske behandling kan bl.a. være svimmelhed, sløvhed og forstoppelse.

Selv når sygdommen er diagnosticeret kan fastlæggelse af korrekt medicinering være vanskelig.

Kirurgisk behandling

I Danmark praktiseres primært to typer kirurgisk behandling, den såkaldte mikrovaskulære dekompression eller alternativt en behandling med blokade af nerven ved en af udvalgte ”nålestiksprocedurer”. Disse kan udføres, når al medicinsk behandling ikke har haft virkning.

  • Mikrovaskulær dekompression
  • Nervebeskadigelse ved "nålestiksprocedure"
    • Glycerol injektion
    • Ballon kompression
    • Radiobølgegenereret temokoagulation 

Mere information ved Trigeminus Foreningen

Revideret d. 21/08-2020